Responsible Care – kestävän kehityksen ohjelma

Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.

Suomessa Responsible Care on yli 20 vuoden ajan ollut kemian alan toiminta- ja ajattelumalli kestävässä kehityksessä. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti. Alussa pääpaino oli tuotannon päästöjen vähentämisessä. 2010-luvullla keskiössä ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, turvallinen, energia- ja materiaalitehokas tuotanto ja hyvinvoiva henkilöstö, vastuu tuotteesta koko elinkaaren ajan ja avoin sidosryhmäyhteistyö.

Ohjelman myötä saavutetut tulokset ovat syntyneet järjestelmällisesti arjen teoilla ja jakamalla parhaita käytäntöjä. Keskeistä on ollut suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Tuloksia seurataan systemaattisesti mittareilla, jotka kattavat kemianteollisuuden koko toimintakentän.

Avoimuus on keskeinen osa Responsible Carea. Ohjelmaa Suomessa koordinoiva Kemianteollisuus ry on noudattanut tätä periaatetta jakaen tietoa avoimesti. Myös yritykset toteuttavat avoimuutta raporteillaan ja muilla sidosryhmäyhteistyön keinoilla. Tulokset ovat tulleet kovalla ja tavoitteellisella arjen työllä.

Responsible Care-ohjelmaan on Suomessa sitoutunut 96 yritystä, mikä kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä Suomessa.

Responsible Care-ohjelmaa koordinoi Kemianteollisuus ry:ssä vanhempi asiantuntija Merja Vuori, puh. 040 720 1932. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.