Frequent asked Questions

Vad är Scanplan?

Scanplan är en kalendrerad/belagd textil, för vilken grundtextilien består av ett stickat polyestergarn. Varp och väft trådarna i textilen är stickade och binds ihop av ett bindegarn av en tunnare polyestertråd. Tackvare denna konstruktion har Scanplan mycket goda rivhållfasthets egenskaper. Vi använder ett 1100 dtex garn där vi beroende på konstruktion använder 4,3 eller 7 trådar per cm. Scanplan kan också kalendreras/beläggas som ett öppet nät.

Vad är Vinyplan?

Vinyplan är en kalendrerad/belagd textil, för vilken grundtextilien består av en väv i polyestergarn. Oftast 7 till 15 trådar per cm i både varp och väft. Beroende på vilken styrka som önskas väljer man antalet trådar per cm och garnkvalitet. Garnkvalitet mellan 280 och 2 200 DTEX bestämmer slutliga utförandet och styrka. Väven kan bestå av en tråd i vardera riktningen (1/1) benämns ”2-skaft”, eller en tråd i ena och två trådar i andra riktningen (1/2) benämns ”halvpanama”. Dubbla trådar i båda riktningar (2/2) benämns ”helpanama”.

Vad betyder Dtex?

Antal Dtex anger tjockleken/styrkan av garnet och anger vikten av 10 000 meter garn. Exempel; 1100 DTEX innebär att 10 000 meter garn väger 1100 g. Ökad Dtex innebär tjockare garn.

Kan en belagd textil mögla?

De flesta Scanplan och Vinyplan produkter har ett inbyggt mögelskydd. Fukt och smuts är dock alltid en grogrund för uppkomst av mögel. Det är därför viktigt att lagra våra material eller tillverkade produkter i torra och rena utrymmen.

Har Scantarp flamskyddade kvaliteter?

Både Scanplan och Vinyplan kan tillverkas med flamskydd, recepturer anpassas då efter vilka krav som ställs på slutprodukten. Exempelvis; material för hallkonstruktion för lagring eller sporthallar i vilka man alltid använder flamskyddade produkter.

Vilken livslängd kan man räkna med för våra produkter?

PVC belagda textilier är mycket efterfrågade för olika applikationer, beroende på styrka och långa livstid. Dock är tid en faktor att beakta, mycket beror på vilket användingsområde den färdiga produkten har. Intensistet i färg och nyans avtar över tid också tekniska egenskaper förändras över tiden. Livstid för produkter producerade i Scanplan eller Vinyplan varierar från 5 år till flera decennier beroende på användningsområde och var i världen produkten används. Vår egen lagerhall har varit i bruk sedan 1983 och är fortsatt i gott skick.

Var hamnar en förbrukad produkt?

Alla produkter skall sändas till lokal avfallshantering som omhändertar alla material i enlighet med lokala regler. Scanplan och Vinyplan produkter skall inte förbrännas.

Vilka garantier ger Scantarp?

I vissa fall kan Scantarp lämna garantier för stationära hallar, dessa begränsas av vilken lokalisering och användingsområde och bedömes från fall till fall.

Hur sammanfogas Scanplan och Vinyplan?

I de flesta fall används högfrekvens svetsmaskin för sammanfogning, det är också möjligt att med för ändamålet avsedd varmluftsvets samt konventionell industrisömnad eller genom limning konfektionera/sammanfoga våra produkter.

Vilka olika typer av produkter är tillverkade av Scanplan och Vinyplan?

Beroende på en genomgående hög kvalitet för både Scanplan och Vinyplan har man genom åren tillverkat många olika produkter och nya användningsområden/produkter tillkommer ständigt. Några exempel på produkter där Scanplan och Vinyplan med framgång används; lagerhallar, sporthallar, uppblåsbara hallar, reklam banderoller, gymnastikmattor, höjdhoppsbäddar, uppblåsbara båtar, bil/båtkapell, camping tält, bygg täckning, partytält, presenningar, vindskydd för boskap och industri, biogas anläggningar, hoppborgar, oljelänsor, behållare, huvar etc.

Tvätt och underhålls instruktioner

  • Använd naturliga, svagt alkaliska tvättmedel utan lösningsmedel
  • Dosera enligt rekommendationer från respektive tillverkare
  • Använd inte vatten varmare än max. 40 C
  • Undvik hög friktion vid rengöring
  • Torka väl efter tvätt
  • Se till att produkten är torr före packning och lagring
  • När Du använder högtryckstvätt, följ tillverkarens instruktioner
  • Regelmässig rengöring förlänger produktens livslängd