Vi säljer skyddande textiler och produkter

Oy Scantarp Ab s långvariga erfaranhet av produktutveckling har möjliggjort tillverkinigen av våra specialtextiler. De allt stramare miljökraven och våra kunders önskemål om bättre flamskydd har hjälpt oss till vår nuvarande högklassiga produktion.

I vårt lager har vi ett stort antal standardprodukter i flera kulörer, vilket garanterar snabb leverans till våra kunder. Många gånger arbetar vi tätt tillsammans med kunden och utvecklar kundanpassade produkter. Hör av Dig till oss om Du önskar hjälp att uppfylla just Dina krav.

Av EU fastställda REACH-krav innebär att vi ständigt utvecklar våra recepturer och produktionsprocess för att alltid uppfylla regelverket, vår nordiska marknad ställer inte sällan ännu högre krav än de inom EU vilket innebär att vi får en konkurrensfördel som gagnar våra kunder.

Scantarp är certifierat enligt ISO 9001:2008, i vår försvars och säkerhetsproduktion följer vi principerna i AQAP 2110.