Scantarp covers all

Vi är ledande beläggare av tekniska texstilier i Nordeuropa

Scantarp är specialist i att skydda

Vi har specialiserat oss i att tekniska textiler med termoplastiska material. Arbetet i föredlingskedjans alla skeden garanterar tilllämpligt material till alla användningsområden. Vi konfekterar produkter och utnyttjar härmed hela produktutvecklingens resultat.

Produktionen av beläggda textiler härstammar från slutet av 1950-talet. Den nuvarande fabriken byggdes år 1983 och den senaste utbyggningen blev färdigt 2003.

Utvidgningen av fabriken möjliggör fogning av stora element. De största hallarna vi tillverkat har varit längre än hundra meter.

Flexibilitet i produktionen och i logistiken är en konkurrensförmån för våra kunder. Vår yrkesskickliga personal finner lösningar till de mäst krävande utmaningarna i skyddandet.

Vi tillverkar halldukar, tak och presenningar samt specialprodukter som våra storkunder beställer till krävande ändamål.

Vi har kunnat öka våra kunders mervärde genom att integrera fästningslösningar i skydden samt genom att applicera komponent som hjälper till att digitalt uppfölja materialets livslängd.

Våra försvars- och säkerhetsprodukter är i bruk av olika myndigheter i vårt land. Vårt specialkunnande är skydd mot observation och väder i alla vädreleks- och klimatförhållanden. Vårt kunnande i att tillverka objektsanpassade camouflagesystem är väl kännt. Våra system skyddat från enskild soldat och personlig utrustning till stora systemhelheter.

Vi har lösningar till att skydda statiska och mobila objekt på land och till sjöss på alla multispektrala skyddets områden.