Scantarpin vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen on tärkeä osa Scantarpin toimintaa. Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä tuotteisiimme ja palveluumme mm. toteuttamalla joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia hyödynnämme toimintamme kehittämisessä.

Loppuvuonna 2020 tehdyn kyselyn perusteella asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. Suurimpina vahvuuksinamme nähdään tuotteiden laatu, toimitusvarmuus ja -nopeus. Vaikka näiden tulosten perusteella voisimmekin tyytyä edellä mainittujen vahvuuksiemme nykyiseen tasoon, panostamme myös jatkossa niiden parantamiseen. Kehityskohteeksi nostamme myös hintakilpailukykymme parantamisen. Jatkamme luonnollisesti ympäristötyömme kehittämistä, jonka perustana toimii viime vuonna ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmämme. 

Haastattelun lopuksi haastateltavilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Scantarpia muille. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää Scantarpin NPS-arvo (Net Promoter Score), jonka asteikko ulottuu -100:sta arvoon 100 saakka. Saamamme NPS-arvo oli 49 eli yleisesti ottaen asiakkaamme ovat siis hyvin tyytyväisiä, ja moni myös suosittelisi meitä mielellään.

  • 01.03.2021