• YRITYS

    Suojaamisen erikoisosaaja palveluksessasi

Pohjois-Euroopan johtava teknisten kankaiden valmistaja

Suomalainen Oy Scantarp Ab on teknisten kankaiden valmistukseen erikoistunut yritys. Yli 60 vuoden kokemus päällystettyjen teknisten kankaiden kehittämisestä ja valmistuksesta ja oma tuotekehitys- ja tutkimustyö varmistavat kykymme vastata asiakkaidemme vaativimpiinkin tarpeisiin.

Scantarpin vahvuudet

  • Tuotteiden korkea ja tasainen laatu
  • Tuotteiden pitkä elinkaari: säästöjä asiakkaille ja vähemmän kuormitusta luonnolle
  • Käytössä vain tunnettujen toimittajien laadukkaat raaka-aineet
  • Joustavuus tehdä myös pieniä tuotantoeriä kustannustehokkaasti ja nopeasti
  • Useita ääriolosuhteisiin kehitettyjä erikoiskankaita, joita saa vain Scantarpilta

Tekniset kankaat ja suojausratkaisut nopeasti ja varmasti

Toimitusaikamme on nopea, olipa kyse varastossa pidettävistä vakiotuotteista tai tilausta vastaan tehdyistä erikoistuotteista. Viennin osuus liikevaihdostamme on yli 60 %. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Saksa, Norja ja Puola, mutta toimitamme tuotteitamme ympäri maailman. Meillä on sertifioitu ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä.

Avaa ja katso Scantarpin toimintapolitiikka (PDF).
 

Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuullisuus on keskeinen osa Scantarpin toimintaa ja sen kehittämistä. Asetamme vuosittain strategiset ympäristötavoitteet, jotka muodostavat ISO 14001:2015 standardin mukaisesti perustan ympäristöasioiden kehittämiselle.

Ympäristötavoitteemme ovat:

  • Olemme aktiivisesti mukana etsimässä ratkaisuja PVC-jätteen hyödyntämiseen.
  • Pienennämme tuotannossamme syntyvän tuotantojätteen määrää, ja kierrätämme syntyvän jätteen ensisijaisesti omassa tuotannossamme.
  • Pyrimme suosimaan pakkauksissa uusiomateriaaleja.

Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä velvoitteita ja raportoimme niistä vuosittain ympäristöviranomaisille. Kaikki käyttämämme kemikaalit täyttävät EU:n REACH-asetuksen vaatimukset, jotka koskevat teollisuudessa käytettävien kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Toimintamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät tuotannossa syntyvien jätteiden ja tuotteiden elinkaaren loppuvaiheessa tapahtuvaan materiaalin hävittämiseen. Ohjaamme jätteemme mahdollisimman laajasti hyötykäyttöön. Uusiokäytämme tuotannossa syntyvät muoviraaka-aineen sivuvirrat omassa tuotannossamme yli 90-prosenttisesti. Käytämme myös suurimman osan kemikaalijätteistä hyödyksi omassa tuotannossamme.

Myös raaka-aineiden ja tuotteidemme kuljetuksesta aiheutuu päästöjä. Etsimme uusia pakkaustapoja, jotta voisimme lastata rullat optimaalisesti, suosimme suuria lähetyskokoja usean pienen sijaan sekä vältämme lentorahteja.

Arvioimme ympäristönäkökohtia ja niiden vaikutuksia kaikissa tuotteidemme elinkaaren vaiheissa aina hyödyntämisestä käyttö- ja jätteenkäsittelyvaiheeseen asti. Tämä alkaa jo tuotekehityksessä raaka-ainevalinnoilla. Kemikaaleja hankittaessa vertailemme tarjolla olevia vaihtoehtoja, ja valinta kohdistetaan raaka-aineisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä kuin muiden vaihtoehtojen. Alan edelläkävijänä olemme kehittäneet kokonaan kierrätetyistä materiaaleista valmistetun ScanECO-tuotteen. Pohjakankaan kuitu on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista ja tuotteen PVC-massa omasta tuotannossamme syntyvästä ylijäämämassasta.

Lakkausprosessimme aiheuttamat päästöt käsitellään katalyyttisessa lämpökäsittelylaitoksessa, jonka otimme käyttöön vuonna 2018. Laitoksen ansiosta hiilivetypäästöjemme määrä väheni 93–96 % aikaisempaan verrattuna. Ostamastamme sähköstä 25 % on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti huomioimaan ympäristönäkökohdat, ja kuinka he voivat omalla toiminnallaan minimoida ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Edellytämme turvallista ja ympäristövastuullista toimintaa myös kaikilta tavarantoimittajiltamme sekä tiloissamme työskenteleviltä alihankkijoilta, ja koulutamme alihankkijat huomioimaan ympäristö- ja turvallisuusasiat omassa toiminnassaan.

Seuraamme, mittaamme ja arvioimme ympäristönsuojelun tasoa sekä sisäisin että ulkoisin auditoinnein. Poikkeustilanteisiin reagoidaan heti, ja korjaavilla toimenpiteillä varmistamme ympäristövastuullisen toiminnan toteutumisen.

Arvomme

Kova työ

Työskentelemme yhdessä, olemme ahkeria ja meillä on oikea asenne työntekoon.
Teemme parhaamme joka päivä, koska haluamme menestyä.

Viisaus

Meillä on vankka kokemus ja ammattitaito, jotka antavat hyvän valmiuden kehittyä.
Parannamme jatkuvasti tuotteitamme ja prosessejamme asiakkaiden ja ympäristön parhaaksi.

Välittäminen

Kannamme vastuun ympäristöstämme, asiakkaistamme, työstämme ja työkavereistamme.
Rakennamme yhdessä, yli rajojen, vielä paremman huomisen.

Luottamus

Emme pelkää haasteita ja teemme sen, minkä lupaamme. Olemme rehellisiä ja luottamuksesi arvoisia.

Osaamisen takana vuosikymmenten kokemus

Oy Scantarp Ab jatkaa Turo Oy:n jo 1950 luvulla aloittamaa PVC-päällysteisten kankaiden valmistusta. Vuosikymmenten tuotekehityksen ansiosta olemme tänään Pohjois-Euroopan johtava suojausratkaisujen toimittaja.

Oy Scantarp Ab on osa NHC (Northern Hall and Cover) Group Ab -konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsissa Timråssa. Konserniin kuuluvat ruotsalainen NHC Sweden, Oy Scantarp Ab, NHC Finland sekä Compotente Oy. Konsernin liikevaihto on n. 40 milj. euroa työllistäen yli 200 henkilöä.