Henkilöstö mukana kehittämässä toimintaa

Scantarpille henkilöstö on tärkeä voimavara ja haluamme kuulla aidosti henkilöstön näkemyksiä ja mielipiteitä.

NHC-konsernin Suomen yksiköt saivat uudet arvot – kova työ, viisaus, välittäminen ja luottamus. Jotta henkilökuntamme tuntisi arvot omikseen ja voisi sitoutua niihin, osallistuivat henkilöstöstä kootut ryhmät niiden sisällön määrittämiseen. Näin yhteisiksi arvoiksemme tulivat:

Kova työ: Työskentelemme yhdessä, olemme ahkeria ja meillä on oikea asenne työntekoon. Teemme parhaamme joka päivä, koska haluamme menestyä.

Viisaus: Meillä on vankka kokemus ja ammattitaito, jotka antavat hyvän valmiuden kehittyä. Parannamme jatkuvasti tuotteitamme ja prosessejamme asiakkaiden ja ympäristön parhaaksi.

Välittäminen: Kannamme vastuun ympäristöstämme, asiakkaistamme, työstämme ja työkavereistamme. Rakennamme yhdessä, yli rajojen, vielä paremman huomisen.

Luottamus: Emme pelkää haasteita ja teemme sen, minkä lupaamme. Olemme rehellisiä ja luottamuksesi arvoisia.

Mittaamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä joka toinen vuosi toteutettavalla työtyytyväisyyskyselyllä. Loppuvuonna tehdyn kyselyn perusteella voimme iloksemme todeta, että yleisesti ottaen Scantarpilla viihdytään työssä ja jaksetaan hyvin. Haluamme näin olevan myös jatkossa sekä kehittää toimintaamme valitsemalla yhdessä henkilöstömme kanssa tärkeimmät kehittämiskohteet, joita lähdemme yhdessä viemään eteenpäin.

Ennen talvilomalle lähtöä vietimme ”Lomalle lompsis” -tapahtuman pihallamme pienten kisailujen ja kahvittelun merkeissä.

  • 09.04.2021