Scantarpin ympäristötavoitteet

Vastuullisuus on keskeinen osa Scantarpin toimintaa ja sen kehittämistä. Asetamme vuosittain strategiset ympäristötavoitteet, jotka muodostavat ISO 14001:2015 standardin mukaisesti perustan ympäristöasioiden kehittämiselle.

Ympäristötavoitteemme ovat:

  • Olemme aktiivisesti mukana etsimässä ratkaisuja PVC-jätteen hyödyntämiseen.
  • Pienennämme tuotannossamme syntyvän tuotantojätteen määrää, ja kierrätämme syntyvän jätteen ensisijaisesti omassa tuotannossamme.
  • Pyrimme suosimaan pakkauksissa uusiomateriaaleja.

Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä velvoitteita ja raportoimme niistä vuosittain ympäristöviranomaisille. Kaikki käyttämämme kemikaalit täyttävät EU:n REACH-asetuksen vaatimukset, jotka koskevat teollisuudessa käytettävien kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Täältä voit lukea lisää, kuinka otamme ympäristöasiat toiminnassamme huomioon.

  • 26.05.2021