EPD Ympäristötuoteselosteet julkaistu!

Kestävä kehitys on ainoa oikea tapa edistää liiketoimintaa. Olemme ottaneet seuraavan ison askeleen vastuullisuustyössämme selvittämällä tarkasti kolmen merkittävän tuotteemme ympäristövaikutukset osana elinkaariarviointia, LCA, Life Cycle Assessment, selvityksen tuloksena meillä on käytössämme näiden tuotteiden ympäristötuoteselosteet, EPD:t Environmental Product Declaration. Ympäristötuoteselosteet voit ladata käyttöösi IBU (Institut Bauen und Umwelt) ohjelmatoimijan sivuilta osoitteesta https://ibu-epd.com/en/published-epds/.

LCA on tieteellinen menetelmä, jolla analysoidaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset kattavasti. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ne elinkaaren vaiheet, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset, arvioida näiden suuruutta sekä välttää haitallisten vaikutusten ja materiaalien sekä energiankulutuksen lisääntyminen muualla tuotantoketjussa.

Selvitykset on tehty noudattaen standardeja EN 15804:2012+A2:2019, ISO 14040 ja ISO 14044, sekä IBU:n yleisiä sääntöjä sekä tuoteryhmäkohtaisia sääntöjä teknisille tekstiileille.

  • 03.02.2022