EDP miljövarudeklarationer publicerade

Hållbar utveckling är det enda sättet att förbättra en affärsverksamhet. Vi har gått vidare med vårt hållbarhetsarbete genom att undersöka miljöpåverkan av tre av våra produkter som en del av livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA). Som ett resultat av analysen har vi erhållit miljövarudeklarationer, EDPs, till dessa produkter. Du kan ladda ner EDPs på IBUs (Institut Bauen und Umwelt) webbsidor: https://ibu-epd.com/en/published-epds/.

LCA är en vetenskaplig metod för att bedöma miljöpåverkan av alla stadier av livscykeln för en produkt, process eller tjänst. Syftet är att dokumentera och förbättra produktens övergripande miljöprofil.

Analyserna utfördes genom att följa standarderna EN 15804:2012+A2:2019, ISO 14040 och ISO 14044, samt IBUs allmänna och produktgruppsrelaterade krav på tekniska textiler.

  • 18.02.2022