Byte av Oy Scantarp Ab verkställande direktör

Verkställande direktör för Oy Scantarp Ab Heikki Kotala har uppsagits från sitt uppdrag 19.12.2018. Vi vill tacka Heikki Kotala för sin förtjänstfulla insats vårt företag till fromma. Vi önskar honom framgång i fortsättningen.

Scantarp fortsätter sin solida verksamhet och söker tillväxt från nya marknader.

  • 21.12.2018